Informuję, że w związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi związanymi z rozbudową budynku Urzędu Gminy Jakubów – rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych wraz z budową pochylni nr 2 oraz wymianą drzwi zewnętrznych, realizowanymi w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami w gminie Jakubów” wejście do budynku Urzędu Gminy Jakubów, w tym do Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej oraz do Gminnej Biblioteki Publicznej od dnia 24 maja 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku będzie możliwe wyłącznie od ul. Szkolnej.
Ponadto parking przy budynku Urzędu od ul. Mińskiej zostaje wyłączony z użytkowania.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

Accessibility