UWAGA MIESZKAŃCY

W związku z tym, że na terenie gminy Jakubów pojawiają się osoby próbujące wejść na posesję lub pozyskać drogą telefoniczną dane pod pretekstem wymiany źródła pieca lub montażu nowych urządzeń fotowoltaicznych i informują, iż nieruchomość została wybrana losowo do badania polegającego poprawie jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła, jednocześnie powołując się bezprawnie na współpracę z Urzędem Gminy informujemy, że osoby te działają we własnym imieniu i nie mają związku z urzędem gminy.

Wobec zgłoszonej sytuacji informujemy, iż Gmina Jakubów nie upoważniła żadnych osób do kontaktu z mieszkańcami oraz wchodzenia na posesje w celu przedstawienia oferty sprzedaży nowych urządzeń grzewczych.

W przypadku działań podejmowanych ze strony Urzędu Gminy Jakubów pracownicy posiadają imienne upoważnienia do określonych czynności wydane przez Wójta Gminy Jakubów.

Każdą próbę wyłudzenia danych lub oszustwa należy zgłosić na policję.

PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚC!!!

Accessibility