Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 5.02.2021 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 053

Liczba przypadków śmiertelnych: 368

301 – choroby współistniejące
67 – COVID

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 961

Liczba przypadków śmiertelnych: 64

51 – choroby współistniejące
13 – COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 24
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 1,55

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0– choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 553
Liczba wykonanych testów: 195
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 31

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

red beet male enhancement male enhancement pills that work enhancing sexual help your man with erectile dysfunction what is male enhancement pills for different types of ed pills supplements to decrease sex drive outlaw laboratory male enhancement how to cure premature ejaculation and erectile dysfunction naturally verutum rx male enhancement not in usa recommended sexual enhancement pills for males sex pills viagra cialis virility ex male enhancement pills detox smoothie lose weight how to lose weight in groin area universal beef aminos pill review keto thermo keto gummies reviews diet pills that works fast buy diet pills adipex online where to fat attack pill bottlws luxe keto plus acv gummies is there a pill to reduce belly fat smart keto pills side effects magrim power diet pills help daughter lose weight do pickles make you lose weight pill that burns fat while sleeping best cbd gummy for weight loss mach5 acv keto gummies review diamond cbd gummies review froozie hemp gummies 30000 500 mg hemp oil cbd or thc for anxiety cbd essence cbd gummies benefits of vaping cbd uk cbd gummies for sex enhancement cbd gummies for athletes high tech cbd gummies price strong cbd gummies cbd gummy ingredients cbd oil helps ith chroni pain agl strawberry thc cbd gummies
Accessibility