Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 8.02.2021 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 2431

Liczba przypadków śmiertelnych: 45

34 – choroby współistniejące
11 – COVID

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 438

Liczba przypadków śmiertelnych: 10

8– choroby współistniejące
2 – COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 9
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,58

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 473
Liczba wykonanych testów: 85
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 12

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

buy x rock male enhancement what amino acids help with erectile dysfunction best ed pills canada does masturbation help premature ejaculation male sex pills single samples viagra helps covid patient ed pills online without a prescription how do i fix my premature ejaculation problem ebay explosion male enhancement does pizer make erectile dysfunction drugs where can i buy keto fat burning pills how to hula hoop to lose weight how to lose weight fast male diet pills and pulmonary hypertension 1 best over the counter diet pill how does skinny fit help you lose weight keto weight loss pills kenya over the counter diet pill that actually work how much carbs to lose weight liquid fasting diet for weight loss diet pills that cause dry mouth top 10 best diet pills in south africa weight support keto bhb pills does shapewear help lose weight wat pill to not get fat poop diet to lose weight diuretic pills to lower blood pressure nbc news blood pressure medications swollen lips blood pressure medication blood pressure treatment ayurveda options for blood pressure medication otc drug for high blood pressure does green tea pills raise blood pressure blood pressure medication reaction topamax blood pressure medication goldenseal blood pressure medication natural water pills for high blood pressure what are the signs of blood pressure medication non melatonin cbd gummies best cbd oil brands for neuralgia pain
Accessibility