Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 10.02.2021 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 6 930

Liczba przypadków śmiertelnych: 360

270 – choroby współistniejące
90 – COVID

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 7074

Liczba przypadków śmiertelnych: 54

42– choroby współistniejące
12– COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 19
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 1,23

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 563
Liczba wykonanych testów: 263
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 36

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

ways to treat psychological erectile dysfunction does sex pill help for man zytenz male enhancement pill reviews oral drugs for erectile dysfunction what can you take to help with erectile dysfunction permanent cure for erectile dysfunction and premature ejaculation does penetrex male enhancement medical strength male enhancement truth cbd gummies penis enlargement stay erect longer without pills male enhancement device reviews get hard male enhancement ephedra caffeine diet pills home workouts for women to lose weight what is in the diet gummies excellence losing weight diet pills shark tank keto pill episode drug tests and diet pills macro diet for weight loss and muscle gain vibrant enhanced keto diet pills reviews best diet pills on the market over the counter are natural diet pills safe shark tank acv keto gummies reviews what diet should i do with a cholectrol pill is there a good over the counter diet pill oprah winfreys diet gummies ephedra diet pills drug test best diet pills names cbd gummy from mycbd hemp cbd gummies for stress how does cbd gummies help with anxiety do cbd gummies work for sex olly gummies cbd living with pain cbd trials high end cbd products does target carry cbd products cbd gummies and warfarin uli cbd gummies cbd and pinched nerve pain thc cbd pain cream las vegas
Accessibility