Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 17.02.2021 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 8 694

Liczba przypadków śmiertelnych: 279

234 – choroby współistniejące
45 – COVID

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1400

Liczba przypadków śmiertelnych: 38

36 – choroby współistniejące
2 – COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 30
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 1,94

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 415
Liczba wykonanych testów: 179
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 33

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

chinese herbal supplement for erectile dysfunction vital khai male enhancement doctor oz male enhancement pill virmax 8 hour maximum male enhancement tablets review male enhancement stores in miami golden x male enhancing pills viro valor xl male enhancement pills reviews truman cbd male enhancement gummies best pills to have long lasting erection rock male enhancement pill can you have unprotected sex after the sugar pills directions for fast up erection pills does biotin help with erectile dysfunction does advil help erectile dysfunction best male enhancement free trial does testosterone supplement increase sex drive pelican cbd male enhancement gummies reviews xymax male enhancement pills cbd oil for pain management january 12 sera cbd gummies review of medici quest cbd gummy bears what kind of cbd is best for anxiety cbd food supplement product what type of pain benefits from cbd oil medterra cbd gummies for sleep what are benefits of cbd oil 2023 best anti anxiety cbd i got high off of cbd gummies benefits of ctfo cbd oil cbd oil for pain october 9 2023 smiling products cbd oil how does cbd relieve anxiety studies on cbd for anxiety cloud 8 cbd gummies how effective are cbd gummies for pain relief cbd pet products for pain what form of cbd is best for anxiety cbd wellness gummies martha reviews cbd gummies quit smoking reviews cbd oil gor sleep
Accessibility