Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 18.03.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 27 278

Liczba przypadków śmiertelnych: 356

278 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

78 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 4408

Liczba przypadków śmiertelnych: 44

34 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
10 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 113
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 7,29

Liczba przypadków śmiertelnych: 3

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
3 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 1523
Liczba wykonanych testów: 417
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 120

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

fast acting otc ed pills male enhancement plastic surgery usa 12k male enhancement pills can wellbutrin help with erectile dysfunction best male enhancement philippines does penis enlargement pills really works male enhancement surgery columbus ohio over the counter sex pills for him rhino male enhancement pennis extender if viagra does not help with ed tiger x male enhancement review peak power cbd gummies for erectile dysfunction via xxl male enhancement libido enhancer for male philippines vydox male enhancement supplements does cialis or viagra help with premature ejaculation green penis for enlargement pills male enhancement products comparison oprah ketosium acv gummies whats a good diet pill free belly fat pills keto blast gummies las vegas nevada how to lose weight and become lean fiber supplement to lose weight high carb weight loss diet keto for life gummies does cbd really help anxiety dr oz show cbd products sativa cbd balm 1000mg benefits cbd anxiety blend thc vs cbd occurring together has the largest benefit better nights cbd gummies are apollo cbd gummies legit cbd oil products drug test how many cbd gummy bears should you take what strain of cbd is best for pain pain free kay cbd oil where to buy vigor lite rx cbd gummies select cbd production line manager instant pain relief cbd lotion
Accessibility