Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 22.01.2021 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 6 640

Liczba przypadków śmiertelnych: 346

270 – choroby współistniejące
 76 – COVID

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 856

Liczba przypadków śmiertelnych: 64

43– choroby współistniejące
21 – COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 14
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,90

Liczba przypadków śmiertelnych: 2:

– choroby współistniejące wraz z COVID-19: 0
– wyłącznie z powodu COVID: 2

Liczba osób objętych kwarantanną 688
Liczba wykonanych testów: 192
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 17

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

viagra street value menopause and elevated sex drive sex drive early stages of pregnancy high sperm count sex drive asexual or low sex drive ssri and low sex drive effect of premature ejaculation on conception how to recover your sex drive penis enlargement review nikki birth control sex drive what age do men start using viagra what to do if your partner has premature ejaculation the rod lowering my sex drive penis enlargment sergery gorilla male enhancement pills fury rx advanced male enhancement did ashton kutcher lose weight heating pad on stomach to lose weight diet pills on afterpay fat burning pills medical journal of usa is there a safe diet pill for diabetics diet pills that make you feel full name chakra keto diet pills snoting t5 extreme gold diet pills missy elliott lose weight eat three meals a day to lose weight body cleanse diet pills lose weight rowing machine best sublingual cbd for pain high peaks cbd gummies broad spectrum cbd gummie bundle cbd gummies blue raspberry barstool sports cbd gummies cbd with thc gummies miracle pain remedy cbd cbd with low thc gummies prime cbd gummies sex ree drummonds cbd gummies does cbd oil work right away for pain edens herbal cbd gummies
Accessibility