Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 23.02.2021 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 6 310

Liczba przypadków śmiertelnych: 247

200 – choroby współistniejące
47 – COVID

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1028

Liczba przypadków śmiertelnych: 43

33 – choroby współistniejące
10 – COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 20
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 1,29

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 528
Liczba wykonanych testów: 155
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 28

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

doterra oils for male enhancement male enhancement gummies with cbd viagra cured my pied sledge hammer male enhancement reviews drugs that treat erectile dysfunction rise up rise and shine male enhancement reviews new diet pill called belviq does pilates make you lose weight runners diet for weight loss keto burn 800 mg pills reviews how to trick your body to lose weight fast using a rower to lose weight how to lose weight after tummy tuck slim fit usa diet pills australia how long does it take to lose weight on ketosis does apple cider vinegar gummies really work bpi keto pills reviews keto go pills price what is the cost of keto advanced weight loss pills no carb diet pills best safest otc diet pills drinks that help you lose weight overnight blood pressure pills cost were free now cost why high blood pressure medication and arthritis 80 mg blood pressure medication high blood pressure cough drug what inderents is in blood pressure medication bloating from high blood pressure medication is it dangerous to stop blood pressure medication ibuprofen with blood pressure medication where to buy cbd living gummies eagle hemp cbd gummies for diabetes bioscience cbd gummies for ed does cbd oil help anxiety right away anxiety and pain cbd tincture cbd oil to relleve leg pain what cbd dose is best for anxiety vivid rated cbd oil for pain cbd oil in texas for pain marys sleep cbd sleep aid reviews
Accessibility