Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 24.01.2021 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 4683

Liczba przypadków śmiertelnych: 110

88 – choroby współistniejące
22 – COVID

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 687

Liczba przypadków śmiertelnych: 14

7– choroby współistniejące
7 – COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 11
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,71

Liczba przypadków śmiertelnych: 1:

– choroby współistniejące wraz z COVID-19: 0
– wyłącznie z powodu COVID: 1

Liczba osób objętych kwarantanną 654
Liczba wykonanych testów: 106
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 16

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

ed treatments without pills natural male enhancement deutsch rise male enhancement pills what is fxm male enhancement royal jelly male enhancement foods that can fix erectile dysfunction tongkat ali male enhancement pills for sex without protection green lumber male enhancement model pills that help you stay erect magnum male enhancement 25k reviews ed pills with nitric oxide exercises to help prevent premature ejaculation top male enhancement oil longer lasting sex pills for male sexpert male enhancement pills apple cider vinegar gummies probiotic the best way to lose weight after 40 gnc new diet pill can metformin be used as a diet pill minu diet pills korea what is the best diet pill to lose belly fat adios fat diet pills nu slim diet pills reviews how to lose weight with pcos and diabetes what is norex diet pill do keto pills help you lose weight diet pills at vitamin shoppe benefits of cbd drops cbd gummy beard animale cbd gummies review order cbd gummies for pain cbn cbd cbg gummies will cbd gummies make you sleep gas stations that sell cbd gummies martha steward cbd gummies green hemp cbd gummies diamond 420 cbd gummies cbd oil for carpal tunnel pain best recommended cbd gummies
Accessibility