Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 24.06.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 147

Liczba przypadków śmiertelnych: 24

20 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

4 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 14

Liczba przypadków śmiertelnych: 2

1 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

1 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 1
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,06

Liczba przypadków śmiertelnych:0

0– choroby współistniejące wraz z COVID-19

0– wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 146
Liczba wykonanych testów: 164
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 1

 

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

does lack of sleep cause erectile dysfunction medicine premature ejaculation divya pharmacy which pharmacy can i get viagra prozac treats premature ejaculation webmed stimulating sex drive in men is there something like viagra over the counter why do i have such a low sex drive male how to talk to your doctor about premature ejaculation the best all natural male enhancement pills redirecting your overactive sex drive to be productive stay hard male enhancement pills easy way to get viagra gay sex reverse pile driver gif why did my sex drive disappear does carvediloll affect sex drive seeing a urologist for premature ejaculation diy penis enlargment best otc premature ejaculation pills cbd for bladder infection pain wlwt cbd used for pain management cbd gummy no thc reviews on green ape cbd gummies cbd oil for pain management neuropathic pain cbd thc for sleep cbd for anxiety and depression dosage para que sirve condor cbd gummies how much cbd to treat anxiety koi cbd gummies delta 9 best time of day to take cbd oil for anxiety anxiety cbd dosage chart for gummies how many cbd gummies to take for anxiety best way cbd pain relief what does cbd gummies do for a person cbd 4 relief gummies power sleep cbd avis do cbd gummy bears work relief pain relief lotion cbd katie couric gummies cbd cbd gummies for itching keoni cbd gummies walgreens
Accessibility