Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 26.06.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 100

Liczba przypadków śmiertelnych: 21

16 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

5 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 10

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

1 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 2

Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,13

Liczba przypadków śmiertelnych:0

0– choroby współistniejące wraz z COVID-19

0– wyłącznie z powodu COVID.

 

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

best enhancing lubricant for mal solo play how do penis enlargment pills work otc pills similar to viagra feeding frenzy male enhancement pills enhance old male contractions orgasms boost ultra male enhancement 30 count pills how does viagra help bph male enhancement pills ireland help low sex drive for men how do you treat erectile dysfunction and premature ejaculation what works for male enhancement herbal cures for low sex drive natural food help erectile dysfunction zrect natural male enhancer does viagra help when drunk sex after taking emergency contraceptive pills two day diet pills lingzhi holland and barrett green tea diet pills side effects actual weight loss pills fat pills from doctor affordable diet pills for women red box diet pills blood pressure medications ib blood pressure medication how long to take effect drug abuse blood pressure medication side effects of medication blood pressure spikes medical cannabis and high blood pressure new pill lowers blood pressure and cholesteral maximum of blood pressure pills prescription blood pressure medications and ibuprofen 3 in 1 blood pressure medication tachycardia medication low blood pressure pain medication that does not lower blood pressure is it safe with blood pressure and thyroid pills how much are liberty cbd gummies cbd and thc rub for pain price on cbd gummies cbd gummy laws in california benefits of cbd for beauty industry cbd cream for anxiety
Accessibility