Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 27.03.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 31 757

Liczba przypadków śmiertelnych: 448

338– choroby współistniejące wraz z COVID-19

110– wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 5205

Liczba przypadków śmiertelnych: 49

35 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
15 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 112
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 7,23

Liczba przypadków śmiertelnych: 3

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
3– wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 2133
Liczba wykonanych testów: 529
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 153

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

does l arginine work help with erectile dysfunction permanent fix for premature ejaculation does urologist treat premature ejaculation how do you treat erectile dysfunction shark 5k male enhancement reviews elite 360 male enhancement best gas station pills for ed black seed oil help with erectile dysfunction long lasting sex pills in dubai what is ed pills does sex pills raise blood pressure kangaroo 2k for men sexual enhancer supplement can meditation help with premature ejaculation what exercise help premature ejaculation pro plus reviews male enhancement cannagenix cbd for male enhancement extenze male enhancement 12 4 capsule pack african black ant male enhancement erectile dysfunction how to help too hard male enhancement supplement what do weight loss pills actually do how to lose weight when always hungry easy normal diet pills reviews build muscle lose weight workout plan keto max advanced pills the original bee pollen diet pills best medication for blood pressure spikes high blood pressure medical conditions best medication for high blood pressure uk what are treatments for high blood pressure blood pressure medication anatol ayurvedic treatment for blood pressure low tell us some martin blood pressure medication is atenolol a blood pressure and fiaretic medication are garlic pills good to lower blood pressure low blood pressure treatment symptoms swollen ankles on blood pressure medication quick high blood pressure treatment options cbd gummies in pakistan does cbd relieve sciatic pain
Accessibility