Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 28.05.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 946

Liczba przypadków śmiertelnych: 117

82 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

35 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 113

Liczba przypadków śmiertelnych: 9

5 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

4 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 3
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,19

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

1 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 299
Liczba wykonanych testów: 153
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 4

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

non prescription sex enhancement pills free trial bottle male enhancement primalis rx male enhancement support how to increase sex stamina without any pills do male enhancement pills lower blood pressure help me with erectile dysfunction max size male enhancement gel does not masterbaiting cure premature ejaculation black bull male enhancement review male enhancement pill death penis size enlargement pills do penis enlargement pills really work dr oz red e male enhancement do anabolic steroids help sex drive yellow jacket diet pills does delta 8 make you lose weight diet works mct oil pills how to lose weight with thyroid what diet pills can you take while pregnant shark tank oprah gummies speedy keto plus acv gummies reviews thrive diet pills and patch grenade fat burning pills reflexology points to lose weight diet pills that work blog atkins diet pill that helps with plateaus willie nelson power cbd gummies what are good cbd gummies what are cbd delta 8 gummies best strain of hemp cbd for anxiety are cbd gummies sold over the counter cbd for anxiety products what concentration of cbd for back pain 1000mg cbd vape pen sleep aid cbd cream marijuana for pain premium organic cbd gummies dr rivera cbd gummies try cbd products the best cbd gummies uk cbd hemp oil social anxiety
Accessibility