Informacja dotycząca poboru wody z wodociągu gminnego

Wójt Gminy Jakubów informuje:
• bezwzględnie zabrania się poboru wody z hydrantów ppoż. w celach innych niż przeciwpożarowe przez osoby nieuprawnione.
• zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek prac przy wodociągu gminnym bez wcześniejszego powiadomienia i uzgodnienia z Urzędem Gminy Jakubów.
• w przypadku długotrwałych upałów, wodę z wodociągu gminnego używamy do celów bytowych, zakazuje się podlewania, uzupełniania basenów i oczek wodnych, zakaz szczególnie dotyczy godzin 16:00-23:00.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować nałożenie kar finansowych.
Accessibility