Od poniedziałku, 11 stycznia trwa ogólnopolska akcja pobierania wymazów na obecność wirusa SARS–CoV-2, od nauczycieli klas I-III oraz pozostałych pracowników szkół.  Podczas tej operacji żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pobrali już ponad 1000 wymazów.

W północnej części województwa mazowieckiego wymazy pobiera 10 zespołów wymazowych 5MBOT złożonych z żołnierzy ratowników oraz żołnierzy po specjalistycznych kursach z zakresu pobierania materiału biologicznego do badań. Obecnie terytorialsi pracują  w 10 przyszpitalnych punktach wymazowych m.in. w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim, Żurominie, Płońsku, Łosicach, Wołominie i Warszawie.

Pobieranie wymazów na obecność koronawirusa jest aktualnie główną linią wysiłku żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Terytoralsi odciążają w ten sposób personel medyczny, który może skupić się na bezpośredniej opiece nad pacjentami. Poza testami pracowników oświaty, żołnierze WOT codziennie pobierają wymazy od wszystkich osób, które zgłaszają się do przyszpitalnych punktów wymazowych.

 Warto podkreślić, że osoby, które czekają na wymaz na minimum 2 godziny przez badaniem powinny pamiętać, aby:

  • nie spożywać posiłków,
  • nie pić,
  • nie żuć gumy,
  • nie płukać jamy ustnej i nosa,
  • nie myć zębów,
  • nie przyjmować leków,
  • nie palić papierosów.

Pod adresem „pomoc.wp.mil.pl” na interaktywnej mapie każdy może sprawdzić, gdzie w jego okolicy znajduje się punkt pobierania wymazów, którego pracę wspierają żołnierze Wojska Polskiego lub samodzielnie go zorganizowali. Poza lokalizacją punktu znajdziemy tam informację o godzinach pracy, dostępności oraz numer telefonu kontaktowego.

Od początku pandemii żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pobrali już ponad 34,5 tysiąca wymazów.

free bottle of vigrx plus my libido has decreased male vigrx plus price in bangl can too much caffeine cause erectile dysfunction dmso and castor oil for penis enlargement is viagra safe for 18 year olds lidocaine 2 gel and premature ejaculation keoni cbd gummies penis enlargement doctors for premature ejaculation in lahore cost for penis enlargement surgery brands of generic viagra extenze male enhancement performance dischem penis enlargement how much is penis enlargment surgiry what is the meaning of premature ejaculation in urdu does any penis enlargement really work what is the strongest keto pill healthy lunch recipes to lose weight how to help 10 year old lose weight acai berry diet pills in egypt scientific way to lose weight shark tank keto pill show why do diabetics lose weight and feel weak on pain pills doing keto has bad constipation lipozene weight loss pills review non prescription diet pills that really work diet pills that give you a buzz celine dion keto pills keanu reeves and cbd gummies is cbd or kratom better for pain cbd for vascular pain cbd gummies for quitting smoking is cbd or thc best for anxiety is it bad to take cbd gummies everyday price of liberty cbd gummies apetropics cbd gummies free sample cbd and sciatica pain can isolate cbd help sleep using cbd for neuropathy pain cbd delta 9 gummies near me
Accessibility