Niedziela 12 marca 2017 roku w Gminie Jakubów po raz kolejny odbyła się pod hasłem sportowej rywalizacji. Sportem, w którym wykazywali się mieszkańcy Gminy Jakubów była piłka siatkowa. Tym razem był to turniej zorganizowany wyłącznie dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. Odbył się on już po raz VII, a walka toczyła się o piękny puchar, ufundowany przez Wójt Gminy Jakubów, która również objęła turniej swoim honorowym patronatem. W zawodach uczestniczyły drużyny OSP: Jakubów, Mistów, Łaziska i Wiśniew. W związku z małą liczbą drużyn, biorących udział w turnieju, rozegrany on został systemem „każdy z każdym”. Sędzią głównym turnieju był p. Piotr Alwas, któremu chcemy złożyć serdeczne podziękowanie za sumienne, uczciwe i profesjonalne sędziowanie. Zwycięzcami turnieju i szczęśliwymi posiadaczami pucharu została już tradycyjnie drużyna OSP Jakubów. II miejsce zajęła drużyna OSP Łaziska, natomiast III – drużyna OSP Mistów. Organizatorzy zapewnili uczestnikom Turnieju ciepły posiłek, słodkie pączki i nieograniczony dostęp do ciepłych napojów.

Opracowała:
Joanna Żyłkowska
Inspektor UG

 

Accessibility