• 26 lutego 2017
  • 11:00
  • Zespoł Szkół w Jakubowie

Cel Imprezy:

  • Integracja i aktywizacja mieszkańców Gmin Jakubów, Dobre, Stanisławów.
  • Upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu.
  • Rozwój życia kulturalnego mieszkańców gmin.
  • Wspólnie spędzony czas, w zabawowym nastroju, przy zachowaniu ducha rywalizacji sportowej, zgodnego z zasadami fair play.
  • Kształtowanie właściwych postaw zawodników i kibiców.

Organizatorzy:

  • Wójt Gminy: Jakubów, Dobre, Stanisławów.

 Kontakt do organizatora:

Urząd Gminy Jakubów – P. Joanna Żyłkowska, pok. nr 1,  tel. 25 757 91 90,
Urząd Gminy Dobre – P. Anna Kalinowska, pok. nr 20, tel. 25 757 11 90 wew. 35,
Urząd Gminy Stanisławów – P. Agnieszka Michalak, pok. nr 15, tel. 25 757 58 66.

Accessibility