Wójt Gminy Jakubów informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Jędrzejowie Nowym została Pani Katarzyna Zawilińska.

Wójt
/-/ Hanna Wocial

Accessibility