Galeria zdjęć z akcji informacyjnej przeprowadzonej w dniu 10 września 2023 roku w Jakubowie.

10 września 2023 roku w Jakubowie, podczas  wydarzenia pn. Mazowieckie Pożegnanie Lata – Dożynki  Parafialno-Gminne w Jakubowie”, odbyła się akcja informacyjna związana z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości, realizowana  w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”.

Akcja informacyjna, która miała formę pikniku rodzinnego, zorganizowana została przez Gminę Jakubów na czele z. P. Wójt Hanną Wocial przy współpracy z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich w Jakubowie na czele z Przewodniczącą – Marią Rudnicką.

Zrealizowana akcja informacyjna tym razem skupiała się na promowaniu  bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałaniu zjawiskom przemocy domowej
i przestępstw na szkodę małoletnich. Obecni na wydarzeniu otrzymali gadżety odblaskowe, które zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza pieszych
i rowerzystów.  Przygotowane i rozdane zostały ulotki informacyjne, nakierowane na przeciwdziałanie  ww. przyczynom przestępczości.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja, podczas której omówione zostały podstawowe metody przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej
i przestępstw na szkodę małoletnich. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy GOPS w Jakubowie  przekazała także dane kontaktowe do służb, które udzielają pomocy ofiarom przestępstw.

Zorganizowany został punkt policyjny, w którym odbył się pokaz sprzętu policyjnego, a także indywidualne konsultacje z obecnymi na pikniku Funkcjonariuszami Policji.  Policjantom towarzyszyła ciesząca się dużym zainteresowaniem najmłodszych maskotka policyjna.

Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach  przygotowane zostało również mobilne miasteczko rowerowe, którego celem było zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z przepisami i zasadami poruszania się rowerem po drogach publicznych

Na zakończenie akcji odbył się również  koncert muzyczny muzyki rozrywkowej.

Zrealizowane wydarzenie było jednym z czterech zaplanowanych akcji informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na terenie gminy Jakubów. Kolejne wydarzenie, na które już teraz Państwa zapraszamy przeprowadzone zostanie w Mistowie – podczas dożynek gminno-parafialnych w dniu  17 września 2023 roku.

Galeria zdjęć z akcji informacyjnej przeprowadzonej w dniu 10 września 2023 roku w Jakubowie.
Accessibility