plakat z tekstem Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości funduszsprawiedliwosci.gov.pl www.jakubow.pl Wójt Gminy Jakubów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mistowie serdecznie zapraszają 17 września (niedziela) do udziału w akcji informacyjnej związanej z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”. Akcja odbędzie się podczas wydarzenia pn. „Mazowieckie tradycje - Dożynki Parafialno-Gminne w Mistowie” w dniu 17 września 2023 roku (niedziela), na terenie sołectwa Mistów. START: 12.20 – Plac przy Remizie OSP Mistów. ATRAKCJE: - akcja informacyjna dotycząca przeciwdziałania zjawiskom cyberprzestępczości, oszustw i lichwy (prelekcja, ulotki informacyjne); - konkurs wiedzy o przeciwdziałaniu przestępczości; - punkt policyjny z pokazem sprzętu policyjnego; - koncert muzyczny;

Wójt Gminy Jakubów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mistowie serdecznie zapraszają 17 września 2023 roku (niedziela) do udziału
w kolejnej akcji  informacyjnej  związanej z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości  w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów” w Mistowie.

Accessibility