Dożynki to wydarzenie wieńczące trud pracy włożony przez rolników podczas ostatnich żniw. Święto swoim rodowodem sięga czasów średniowiecznych i jest formą podziękowania za tegoroczne zbiory oraz prośbą o pomyślność przyszłorocznych plonów. Tegoroczne obchody w parafii Jakubów miały miejsce 10 września. Tradycją naszej kultury jest wdzięczność wyrażona w modlitwie dlatego rozpoczęcie obchodów nastąpiło od mszy świętej. Odprawił ją ks. proboszcz jakubowskiej parafii -Mirosław Tempczyka z gościnnym udziałem ks. prof. Romana Bartnickiego. Kościół św. Anny wypełniły kunsztowne, emanujące złotem kłosów zbożowych, wieńce dożynkowe wnoszące do świątyni zapach pól i sadów oraz imponujący obraz umiejętności i wytrwałości pracy rąk ludzkich.

W uroczystym korowodzie wieńce, zaproszeni goście i parafianie przeszli na plac przykościelny aby dalej świętować podczas pikniku „Mazowieckie Pożegnanie Lata – Dożynki Parafialno – Gminne w Jakubowie”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Starostowie uroczystości: Hanna Anna Królak i Sławomir Bodecki przekazali chleb – symbol pokarmu powstałego z plonów i zapewniającego nam życie – wójt Hannie Wocial. Następnie wójt gminy Jakubów przywitała gości: Kacpra Sakowicza, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Michała Górasa, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiceprzewodniczącego Komisji  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jolantę Bąk, Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim, Annę Rombel, Dyrektora Banku Spółdzielczego Oddział w Jakubowie, Krzysztofa Domańskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów,  Radnych Gminy Jakubów, Sołtysów, Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańców i wszystkich przybyłych na uroczystość.

Dożynki były idealną okazja do podziękowania szacownym mieszkańcom gminy i uhonorowania ich odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” nadawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na wniosek Wójta Gminy Jakubów Hanny Wocial to prestiżowe odznaczenia otrzymali: Artur Bartnicki z Łazisk i Marcin Czyż z Moczydeł. Odznakę podczas Święta Plonów wyróżnieni otrzymali z rąk Pani Jolanty Bąk, Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim.

Kolejnym przyznawanym odznaczeniem był „Order Serca – Matkom Wsi” nadawany przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. O ich przyznanie wnioskowała Wójt Gminy Jakubów. Uroczystego rozdania dokonali Kacper Sakowicz, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Hanna Wocial, Wójt Gminy Jakubów. Odznaczenia otrzymały: Hanna Anna Bartnicka, Maria Rudnicka, Ewa Jastrzębska, Renata Małgorzata Gałązka, Magdalena Klepacka, Paulina Anna Gójska i Justyna Siudek.

Tego dnia miało miejsce również Narodowe Czytanie w Jakubowie, ukazujące fragment powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” opisujący pracę bohaterów na polu podczas żniw. Jednym z punktów programu było także wręczenie paszportów pielgrzyma związanych z nowo otwartą drogą św. Jakuba prowadzącą z Cegłowa do Jakubowa. Zostały również posadzone klony, jako symboliczne drzewa na pamiątkę uczczenia obchodów 550. rocznicy powstania parafii i miejscowości Jakubów. Mieliśmy też okazję obejrzeć pokaz sztuk walki w wykonaniu MINDA TEAM, który poprowadzili Kamil Minda i Marek Antosiewicz – trenerzy mieszanych sztuk walki.

W trakcie pikniku czas zebranym umilały występy sceniczne w wykonaniu zespołu „Iskrzące płomienie” i grupy teatralnej „Suchary”. W ramach atrakcji dla dzieci na placu dożynkowym znajdowała się strefa zabaw oraz zagościło miasteczko rowerowe, przygotowane dzięki uprzejmości Dyrektora WORD w Siedlcach, Radosława Strzalińskiego oraz Kierownika Wydziału WORD, Daniela Pióro. Swoje stoiska prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich oferując pyszne potrawy z nutą leśnego akcentu. Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie zorganizowała bezpłatne warsztaty artystyczne, na których uczestnicy własnoręcznie wykonali pamiątkowe ozdobne obręcze, breloczki i torby płócienne. Podczas festynu odbyła się także akcja informacyjna mająca na celu przeciwdziałanie zjawiskom cyberprzestępczości, w ramach której odbyła się krótka prelekcja dotycząca podstawowych metod przeciwdziałania zjawiskom przestępczości.  Zorganizowany został również punkt z funkcjonariuszami Policji i maskotką policyjną o imieniu Ryś. W obchody włączyła się także Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jakubowie organizując loterię fantową.

Tradycyjnie odbywa się „Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy” w ramach wydarzenia „Mazowieckie Pożegnanie Lata – Dożynki Parafialno – Gminne w Jakubowie”. Celem tego konkursu jest kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki obrzędowej, a także promocja dorobku kulturowego polskiej wsi oraz rozbudzanie zainteresowania twórczością ludową.

Na zakończenie wydarzenia wręczono dyplomy oraz bony pieniężne dla wykonawców wieńców i koszy dożynkowych przygotowanych przez Szkołę Podstawową w Jakubowie, Szkołę Filialną w Jędrzejowie Nowym,  Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie, Koło Gospodyń Wiejskich Ludwinowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Jędrzejowie Nowym, Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Łaziskach, Koło Gospodyń Wiejskich w Aleksandrowie,  Koło Gospodyń Wiejskich  w Antoninie i  Koło Gospodyń Wiejskich „Dziedziczki” w Szymankowszczyźnie, a także Janinę Grubę z Woli Polskiej, Krystynę i Dariusza Świdrów ze Szczytnika, Sołectwo Rządza, Szczytnik, Jakubów, Góry i Budy Kumińskie.

Partnerem dożynek parafialno – gminnych w Jakubowie był Samorząd Województwa Mazowieckiego, a współorganizatorem Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie.

 

Opracowały:

Paulina Piotrowska

Grażyna Pytkowska

logo z napisen 25 lat mazowsze
diabetic stamina enhance erectile dysfunction pill little blue gummies male enhancement get hard male enhancement alpha male enhancement pills nz nutri roots male enhancement pills does penis enlargement pills work natural healing of premature ejaculation frank thomas nugenix male enhancement does garlic help erectile dysfunction what can i do to treat erectile dysfunction buy fastin diet pill natural remedies to lose weight quickly foot pads to lose weight drinking while on diet pills ultra diet cleanse pills reviews do black and milds make you lose weight how to lose weight with orangetheory best stimulant free diet pills black gold diet pills how to lose weight in my stomach and sides brazilian diet for weight loss do diet pills slow down metabolism long term side effects blood pressure medication importance of takin ghigh blood pressure medication blood pressure emergency treatment medications to help with high blood pressure is blood pressure medication bad for your kidneys can i take olive leaf pills an blood pressure meds first line blood pressure medications with asthma what medication for high blood pressure will cbd gummies make you fail a drug test maximum amount of cbd gummies per day candy kush cbd gummies heart racing after cbd gummy whats the best cbd to make me sleep cbd gummies work but nitnoil the problem with cbd gummies pure canna cbd gummies cost cbd clinic pain relief level 5 medterra cbd gummy review
Accessibility