Dożynki to wydarzenie wieńczące trud pracy włożony przez rolników podczas ostatnich żniw. Święto swoim rodowodem sięga czasów średniowiecznych i jest formą podziękowania za tegoroczne zbiory oraz prośbą o pomyślność przyszłorocznych plonów. Tegoroczne obchody w parafii Jakubów miały miejsce 10 września. Tradycją naszej kultury jest wdzięczność wyrażona w modlitwie dlatego rozpoczęcie obchodów nastąpiło od mszy świętej. Odprawił ją ks. proboszcz jakubowskiej parafii -Mirosław Tempczyka z gościnnym udziałem ks. prof. Romana Bartnickiego. Kościół św. Anny wypełniły kunsztowne, emanujące złotem kłosów zbożowych, wieńce dożynkowe wnoszące do świątyni zapach pól i sadów oraz imponujący obraz umiejętności i wytrwałości pracy rąk ludzkich.

W uroczystym korowodzie wieńce, zaproszeni goście i parafianie przeszli na plac przykościelny aby dalej świętować podczas pikniku „Mazowieckie Pożegnanie Lata – Dożynki Parafialno – Gminne w Jakubowie”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Starostowie uroczystości: Hanna Anna Królak i Sławomir Bodecki przekazali chleb – symbol pokarmu powstałego z plonów i zapewniającego nam życie – wójt Hannie Wocial. Następnie wójt gminy Jakubów przywitała gości: Kacpra Sakowicza, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Michała Górasa, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiceprzewodniczącego Komisji  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jolantę Bąk, Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim, Annę Rombel, Dyrektora Banku Spółdzielczego Oddział w Jakubowie, Krzysztofa Domańskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów,  Radnych Gminy Jakubów, Sołtysów, Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańców i wszystkich przybyłych na uroczystość.

Dożynki były idealną okazja do podziękowania szacownym mieszkańcom gminy i uhonorowania ich odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” nadawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na wniosek Wójta Gminy Jakubów Hanny Wocial to prestiżowe odznaczenia otrzymali: Artur Bartnicki z Łazisk i Marcin Czyż z Moczydeł. Odznakę podczas Święta Plonów wyróżnieni otrzymali z rąk Pani Jolanty Bąk, Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mińsku Mazowieckim.

Kolejnym przyznawanym odznaczeniem był „Order Serca – Matkom Wsi” nadawany przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. O ich przyznanie wnioskowała Wójt Gminy Jakubów. Uroczystego rozdania dokonali Kacper Sakowicz, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Hanna Wocial, Wójt Gminy Jakubów. Odznaczenia otrzymały: Hanna Anna Bartnicka, Maria Rudnicka, Ewa Jastrzębska, Renata Małgorzata Gałązka, Magdalena Klepacka, Paulina Anna Gójska i Justyna Siudek.

Tego dnia miało miejsce również Narodowe Czytanie w Jakubowie, ukazujące fragment powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” opisujący pracę bohaterów na polu podczas żniw. Jednym z punktów programu było także wręczenie paszportów pielgrzyma związanych z nowo otwartą drogą św. Jakuba prowadzącą z Cegłowa do Jakubowa. Zostały również posadzone klony, jako symboliczne drzewa na pamiątkę uczczenia obchodów 550. rocznicy powstania parafii i miejscowości Jakubów. Mieliśmy też okazję obejrzeć pokaz sztuk walki w wykonaniu MINDA TEAM, który poprowadzili Kamil Minda i Marek Antosiewicz – trenerzy mieszanych sztuk walki.

W trakcie pikniku czas zebranym umilały występy sceniczne w wykonaniu zespołu „Iskrzące płomienie” i grupy teatralnej „Suchary”. W ramach atrakcji dla dzieci na placu dożynkowym znajdowała się strefa zabaw oraz zagościło miasteczko rowerowe, przygotowane dzięki uprzejmości Dyrektora WORD w Siedlcach, Radosława Strzalińskiego oraz Kierownika Wydziału WORD, Daniela Pióro. Swoje stoiska prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich oferując pyszne potrawy z nutą leśnego akcentu. Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie zorganizowała bezpłatne warsztaty artystyczne, na których uczestnicy własnoręcznie wykonali pamiątkowe ozdobne obręcze, breloczki i torby płócienne. Podczas festynu odbyła się także akcja informacyjna mająca na celu przeciwdziałanie zjawiskom cyberprzestępczości, w ramach której odbyła się krótka prelekcja dotycząca podstawowych metod przeciwdziałania zjawiskom przestępczości.  Zorganizowany został również punkt z funkcjonariuszami Policji i maskotką policyjną o imieniu Ryś. W obchody włączyła się także Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Jakubowie organizując loterię fantową.

Tradycyjnie odbywa się „Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy” w ramach wydarzenia „Mazowieckie Pożegnanie Lata – Dożynki Parafialno – Gminne w Jakubowie”. Celem tego konkursu jest kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki obrzędowej, a także promocja dorobku kulturowego polskiej wsi oraz rozbudzanie zainteresowania twórczością ludową.

Na zakończenie wydarzenia wręczono dyplomy oraz bony pieniężne dla wykonawców wieńców i koszy dożynkowych przygotowanych przez Szkołę Podstawową w Jakubowie, Szkołę Filialną w Jędrzejowie Nowym,  Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowie, Koło Gospodyń Wiejskich Ludwinowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Jędrzejowie Nowym, Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Łaziskach, Koło Gospodyń Wiejskich w Aleksandrowie,  Koło Gospodyń Wiejskich  w Antoninie i  Koło Gospodyń Wiejskich „Dziedziczki” w Szymankowszczyźnie, a także Janinę Grubę z Woli Polskiej, Krystynę i Dariusza Świdrów ze Szczytnika, Sołectwo Rządza, Szczytnik, Jakubów, Góry i Budy Kumińskie.

Partnerem dożynek parafialno – gminnych w Jakubowie był Samorząd Województwa Mazowieckiego, a współorganizatorem Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie.

 

Opracowały:

Paulina Piotrowska

Grażyna Pytkowska

logo z napisen 25 lat mazowsze
Accessibility