zaznaczony kwadrat na niebieskim tle

JAK ZNALEŹĆ SWOJE DANE W CENTRALNYM REJESTRZE WYBORCÓW?

  1. Zaloguj się przez Profil Zaufany na stronę internetową https://serwis.epuap.gov.pl/mlpz/login?,
  2. Wejdź w zakładkę: Twoje dane
  3. Wybierz dane z Centralnego Rejestru Wyborców

WYBORCO: Możesz zamówić dane z rejestru i otrzymasz dokument na skrzynkę ePuap

Accessibility