logotyp Mazowsze i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY JAKUBÓW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMIN: JAKUBÓW, DOBRE, STANISŁAWÓW, W WIEKU 55+ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA SENIORÓW W GMINIE JAKUBÓW”.

W okresie 01.07.2022 r. – 30.11.2022 r. przewidziano następujące działania:
– zajęcia taneczne;
– pilates;
– warsztaty kulinarne;
– kurs florystyczny;
– program terapeutyczny;
– zajęcia z wiedzy o sztuce i teatrze;
– warsztaty rękodzieła;
– wyjazd do teatru;
– koncert muzyczny;
– spotkanie podsumowujące wyjazdowe;

Szczegółowe informacje i zapisy: Koordynator projektu: Marta Krusiewicz, tel. 507 974 710, e-mail: spgj@jakubow.pl.
Liczba miejsc ograniczona (30 osób), decyduje kolejność zgłoszeń! Termin przyjmowania zgłoszeń – do 15 lipca 2022 roku.

Plakat zapraszający do udziału w projekcie
simple ways to cure premature ejaculation male enhancement pills genix virility ex male enhancement supplement viagra pills for men russia sex pills for men rhino best natural premature ejaculation pills do kegel exercises help with premature ejaculation help me take viagra ironmam 1 male enhancement best fast acting male enhancement shark 5k male enhancement can hypnosis help sex drive best male enhancement pills in kenya rhino spark male enhancement pills does cbd oil help with low back pain does joyce meyer sell cbd gummies dr james dobson cbd gummies dropease cbd gummies cbd relief gummies best cbd sleep drops uk cbd oil for pain legal thc balue cbd oil for nerve pain uk cbd edible gummies bears candies bag manufacturing cbd products smilz cbd gummies legit foot pain cbd best cbd male enhancement gummies do cbd gummies give you the munchies price of pure cbd gummies cbd clinical trials for anxiety how do i contact eagle hemp cbd gummies kanha cannabis infused cbd watermelon gummies cbd products wholesale suppliers what are rejuvenate cbd gummies what is best cbd vape cartridge for pain and sleep cbd e liquid brands for anxiety reviews of trubliss cbd gummies hemplucid cbd gummies how much cbd tincture to take for anxiety cbd and anxiety echo connection
Accessibility