logotyp Mazowsze i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY JAKUBÓW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW GMIN: JAKUBÓW, DOBRE, STANISŁAWÓW, W WIEKU 55+ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWIZACJA SENIORÓW W GMINIE JAKUBÓW”.

W okresie 01.07.2022 r. – 30.11.2022 r. przewidziano następujące działania:
– zajęcia taneczne;
– pilates;
– warsztaty kulinarne;
– kurs florystyczny;
– program terapeutyczny;
– zajęcia z wiedzy o sztuce i teatrze;
– warsztaty rękodzieła;
– wyjazd do teatru;
– koncert muzyczny;
– spotkanie podsumowujące wyjazdowe;

Szczegółowe informacje i zapisy: Koordynator projektu: Marta Krusiewicz, tel. 507 974 710, e-mail: spgj@jakubow.pl.
Liczba miejsc ograniczona (30 osób), decyduje kolejność zgłoszeń! Termin przyjmowania zgłoszeń – do 15 lipca 2022 roku.

Plakat zapraszający do udziału w projekcie
Accessibility