Broszura zawiera harmonogram pracy punktów w 2022 r. (adresy, dni i godziny dyżurów), a także informację o zasadach korzystania z pomocy (kto i w jakim zakresie może skorzystać z porady).

Broszura

Accessibility