szary plakat z napisami RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINA JAKUBÓW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzqdza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I POLSKI DOFINANSOWANIE: 2.000.000,00 zł

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu  w trzeciej  edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, dedykowanej gminom, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rządza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I”.

Accessibility