związku z powyższą decyzją Rady Gminy Jakubów, Wójt Gminy Jakubów ogłosiła nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie. W wyniku naboru wyłonionych zostało 7 członków Rady. Skład Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie w kadencji 2023-2026 wygląda następująco

Uchwałą Nr LI/309/2022 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2022 roku została powołana Gminna Rada Seniorów w Jakubowie oraz został nadany jej Statut. W związku z powyższą decyzją Rady Gminy Jakubów, Wójt Gminy Jakubów ogłosiła nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie. W wyniku naboru wyłonionych zostało 7 członków Rady. Skład Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie w kadencji 2023-2026wygląda następująco:

  1. Marian Adam Baranowski zam. Anielinek
  2. Krystyna Grzybowska zam. Jakubów
  3. Marianna Murzynowska zam. Moczydła
  4. Mirosława Nowak zam. Wiśniew
  5. Ryszard Parol zam. Mistów
  6. Zofia Teresa Trzcińska zam. Wola Polska
  7. Jadwiga Woźniak zam. Jędrzejów Nowy

Zgodnie z zapisami Statutu Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie przeprowadzono wybory Przewodniczącego, oraz Wiceprzewodniczącego w drodze głosowania jawnego. W wyniku głosowania radnych – seniorów Prezydium Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie stanowią:

Marianna Murzynowska.-przewodnicząca

Jadwiga Woźniak – wiceprzewodnicząca

Ustalono ponadto, że praca Gminnej Rady Seniorów w Jakubowie będzie ukierunkowana na integrację seniorów, reprezentowanie ich interesów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz starszych mieszkańców gminy, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia ich aktywności fizycznej i intelektualnej. A ponadto inicjowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej, upowszechniania wiedzy o potrzebach seniorów, a także konsultowanie i opiniowanie przepisów prawnych dotyczących tej grupy mieszkańców.

Opracowała:
Joanna Rosłońska

Accessibility