Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Wójt Gminy Jakubów w terminie do 31 maja 2024 roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za 2023 rok.

Raport dostępny jest na stronie gminy (www.jakubow.pl).

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Jakubów za 2023 rok zabiorą głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest, zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy, tj.  do 11 czerwca 2024 roku. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Jakubów za 2023 rok odbędzie się 12 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów.

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów

/-/ Damian Domański

Załączniki

Accessibility