Realizując zadania z zakresu edukacji prawnej w 2024 r. przedstawiamy kolejny materiał, powiązany z problemami poruszanymi przez mieszkańców w punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Fundacja Inter Vivos prowadząca jeden z punktów w 2024 r. opracowała krótki poradnik, w którym omówione zostały uprawienia przysługujące rodzicom, takie jak urlopy związane z wychowaniem i urodzeniem dzieci, ulga na dziecko czy też praca zdalna dla rodzica.

Poradnik dostępny jest na stronie: https://powiatminski.pl/aktualnosc-2096-edukacja_prawna_poradnik_dotyczacy.html

Accessibility