Galeria zdjęć z "Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jakubowie" w dniu 18 grudnia 2022 roku.
Obrazek przedstawiający napis

18 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie wigilijne mieszkańców gminy Jakubów połączone z „Festiwalem Kolęd i Pastorałek w Jakubowie”. Gospodarzami wydarzenia były: pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz pani Paulina Piotrowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie. Partnerem Wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego, a Festiwal Kolęd i Pastorałek w Jakubowie” współfinansowany został ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Wśród obecnych gości byli z nami samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych – policji i straży pożarnych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Jakubów, sołtysi, radni, osoby duchowne, przedstawiciele Kół Gospodyń i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów, nauczyciele i pracownicy oświaty, uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Jakubów, mieszkańcy gminy Jakubów oraz województwa mazowieckiego.
Przed zgromadzoną publicznością wystąpił Chór Miasta Garwolina działający przy Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, którego czarujący koncert był przeglądem najpiękniejszych kolęd i pastorałek.
Wójt Hanna Wocial złożyła wszystkim ciepłe życzenia świąteczne i zaprosiła do symbolicznego przełamania się opłatkiem, który pobłogosławił Ojciec Marcin Borządek z Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej z Mistowa. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie OSP w Jakubowie. Na sali przez cały czas był obecny Mikołaj i jego pomocnicy. Wszyscy uczestnicy mogli skosztować wyśmienitych potraw przygotowanych przez gminne koła gospodyń.
W trakcie spotkania rozstrzygnięty został konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną dla KGW z terenu gminy. Wszystkie koła przygotowały wyśmienite pierogi i kapustę wigilijną. Na I miejscu znalazło się KGW Aleksandrów, na II miejscu – KGW Jakubów, na III zaś KGW Łaziska. Pozostałe Koła zajęły Ex aequo IV miejsce.
Wydarzenie umożliwiło udział mieszkańców w życiu kulturalnym, wymianę doświadczeń, integrację międzypokoleniową oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Opracowanie: Paulina Piotrowska
Marta Krusiewicz

male enhancement pills free trials top instant erection pills reviews on cialis male enhancement pills male enhancement pills cialis does bakeing soda help the sex drive most potent male enhancement pills premature ejaculation after drug recovery blue ox male enhancement pill monster x male enhancement pill reviews male enhancement at shell gas station maxx male enhancement reviews is stacker 3 xplc sex pills are diet pills bad for weight loss diet pills places near me diet pill that really work where to get belviq diet pill alli diet pill printable coupon blaze fat burner pills shark tank pure keto pills topamax diet pill reviews diet pills that helps with pcos diet pills affect pregnancy test level of cbd in lotion needed to feel pain relief cbd products tucson renee lynn cbd products cbd for anxiety how much to use to start cbd vs cbg vs cbn for sleep cbd skincare products for relief best local cbd products best cbd oil for hip pain lu za 500mg full spectrum cbd pain creame cbd for elderly pain hemp bomb gummies 25 count cbd cartridge work for pain cbd gummies dosage guide solaray leaf therapeutics cbd pain blend reviews 4000 mg cbd gummies effects sunsoil cbd oilcbd gummies cbd lotions for pain reviews what are the health benefits of cbd hemp oil
Accessibility