trzy worki na śmieci zwinięte. w kolorach niebieski, czarny i czerwony na białym, tle

Poniżej znajdują się kalendarze z harmonogramem odbioru odpadów z podziałem na trasy.

Rejon I

Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Brzozówka, Józefin, Aleksandrów, Moczydła, Budy Kumińskie, Góry, Antonina

Rejon II

Jakubów, Przedewsie, Izabelin, Szczytnik, Łaziska, Rządza, Anielinek, Wola Polska

Rejon III

Leontyna, Mistów, Tymoteuszew, Ludwinów, Wiśniew, Kamionka, Strzebula, Nart, Turek

Informacja

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr XIII/83/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 22 listopada 2019 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi worek brązowy – oznaczony napisem „BIO”, w skład którego wchodzą odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) tj. odpady zielone zbierane są w okresie od kwietnia do października. Uchwała znajduje się na stronie internetowej urzędu gminy.

Wójt Gminy
(-)Hanna Wocial

Accessibility