Logo Ministra Rozwoju i Technologii , godło i napis

Z dniem 3 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy wzór formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy ustalony Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
Nowy wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów, na stronie internetowej www.jakubow.pl (w zakładce „Urząd” – „Wnioski do pobrania”), w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, oraz w poniższych załącznikach.

Accessibility