pole kukurydzy w tle las i niebieskie niebo

Informacja o sposobie szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2023 r. 

Warunkiem ubiegania się o odszkodowanie za straty poniesione w uprawach rolnych w wyniku suszy, jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Aplikacja dostępna jest pod adresem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign.

Aplikacja oszacuje straty na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Przygotowane w aplikacji wnioski można będzie podpisywać i składać od dnia 20 września 2023 r. Wniosek w aplikacji można złożyć po zbiorze plonu głównego. Logowanie możliwe jest m. in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r, poz. 1350) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wprowadzono możliwość szacowania szkód spowodowanych suszą przez komisje gminne.  Jest to procedura dodatkowa i nie zwalnia od złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji suszowej. Aby komisja mogła oszacować straty, uprawiana roślina musi być na polu w dniu oględzin.

Zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Jakubów – pok. Nr 5 do dnia 8 sierpnia 2023 r. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatność obszarową złożonego do ARiMR za rok 2023.

Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy przez komisję gminną nie jest konieczne aby złożyć wniosek przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Accessibility