Informuję, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w całym kraju (rozprzestrzenianie się koronawirusa) i konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, sołtysi nie będą osobiście zbierać IV raty podatku 2020 r.

W związku z powyższym wpłaty IV raty podatku 2020 r. która jest płatna do 15 listopada 2020r. należy dokonać  na rachunek Urzędu Gminy:  Nr 61 9226 0005 0050 0294 2000 0010  internetowo, w banku lub na poczcie.

Jednocześnie informuję, że wstrzymujemy dokonywanie odczytów wodomierzy przez Inkasenta bezpośrednio u mieszkańców. Odczyty wodomierzy można dokonywać samodzielnie i przekazywać  ich stan do Urzędu Gminy w Jakubowie drogą telefoniczną 25/ 757 91 96, /25/ 757 91 50, /25/ 757 91 90 lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: podatki@jakubow.pl lub sekretariat@jakubow.pl

                                                                                                                            Wójt

/-/  Hanna Wocial

 

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility