Na obrazie widoczny jest kalkulator położony na wydrukowanym arkuszu z tabelami lub wykresami. Kalkulator jest czarny z szarymi i czarnymi przyciskami, a także z kilkoma czerwonymi i zielonymi, które zazwyczaj służą do specjalnych funkcji, takich jak obliczenia procentowe czy zmiana znaku. Wyświetlacz kalkulatora jest pusty, co wskazuje, że nie jest on obecnie używany. Arkusz, na którym leży kalkulator, zawiera liczby i być może dane finansowe lub statystyczne, co sugeruje, że może być używany do pracy biurowej, księgowości lub analizy danych. Obok kalkulatora leży srebrny ołówek, co może wskazywać na pracę, która wymaga ręcznych notatek lub adnotacji na dokumencie. Zdjęcie ma charakter profesjonalny, z dobrym oświetleniem i ostrością, co sugeruje, że może być używane w materiałach edukacyjnych, promocyjnych lub jako zdjęcie stockowe.

Informuję, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w całym kraju (rozprzestrzenianie się koronawirusa) i konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, sołtysi nie będą osobiście zbierać IV raty podatku 2020 r.

W związku z powyższym wpłaty IV raty podatku 2020 r. która jest płatna do 15 listopada 2020r. należy dokonać  na rachunek Urzędu Gminy:  Nr 61 9226 0005 0050 0294 2000 0010  internetowo, w banku lub na poczcie.

Jednocześnie informuję, że wstrzymujemy dokonywanie odczytów wodomierzy przez Inkasenta bezpośrednio u mieszkańców. Odczyty wodomierzy można dokonywać samodzielnie i przekazywać  ich stan do Urzędu Gminy w Jakubowie drogą telefoniczną 25/ 757 91 96, /25/ 757 91 50, /25/ 757 91 90 lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: podatki@jakubow.pl lub sekretariat@jakubow.pl

                                                                                                                            Wójt

/-/  Hanna Wocial

 

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility