Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Wesoła) w miejscowości Leontyna oraz remont drogi gminnej (ul. Spokojna) w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Wesoła) w miejscowości Leontyna oraz remont drogi gminnej (ul. Spokojna) w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Wesoła) w miejscowości Leontyna oraz remont drogi gminnej (ul. Spokojna)  w miejscowości Jakubów, gmina Jakubów”, które współfinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego jest w ramach   Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację  zadania jest  Firma Handlowo Usługowa “BRUK-BUD” Piotr Skoczek. Umowy na realizację robót podpisano z Wykonawcą  w dniu 31 sierpnia 2023 roku.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 128 513,88 zł, kwota dotacji ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego wyniesie 600 000  zł, zaś wkład własny wyniesie 528 513,88 zł.

Termin zakończenia robót – 31 października 2023 roku.

Accessibility