Wójt Gminy Jakubów i dyrektor Gminnej Biblioteki w Jakubowie gorąco zapraszają na spektakl teatralny ZEMSTA

Wójt Gminy Jakubów i dyrektor Gminnej Biblioteki w Jakubowie gorąco zapraszają na spektakl teatralny ZEMSTA

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „COOLtura jest COOL”. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów”, dofinansowanego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Accessibility