Akcja informacyjna w ramach zadania „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”

27 sierpnia 2023 roku w Wiśniewie, podczas  wydarzenia pn. Dożynki  Parafialno-Gminne na Mazowszu”, odbyła się akcja informacyjna związana z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości, realizowana  w ramach zadania pn. „Bezpieczni mieszkańcy gminy Jakubów”.

Akcja informacyjna, która miała formę pikniku rodzinnego, zorganizowana została przez Gminę Jakubów na czele z. P. Wójt Hanną Wocial przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wiśniewie na czele z Przewodniczącą – Honoratą Gąsior.

Zrealizowana akcja informacyjna tym razem skupiała się na przeciwdziałaniu zjawiskom cyberprzestępczości, oszustw i lichwy. Przygotowane i rozdane zostały uczestnikom ulotki informacyjne, nakierowane na przeciwdziałanie  właśnie tym przyczynom przestępczości.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja, podczas której omówione zostały podstawowe metody przeciwdziałania zjawiskom cyberprzestępczości, oszustw i lichwy. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy GOPS w Jakubowie  przekazała także dane kontaktowe do służb, które udzielają pomocy ofiarom przestępstw.

Zorganizowany został punkt policyjny, w którym odbył się pokaz sprzętu policyjnego, a także indywidualne konsultacje z obecnymi na pikniku Funkcjonariuszami Policji.  Policjantom towarzyszyła ciesząca się dużym zainteresowaniem najmłodszych maskotka policyjna.

Przygotowany został również konkurs plastyczny na plakat związany
z przeciwdziałaniem przestępczości. Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

Na zakończenie akcji odbył się koncert muzyczny muzyki folk w wykonaniu duetu Magdy i Marka.

Zrealizowane wydarzenie było jednym z czterech zaplanowanych akcji informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na terenie gminy Jakubów. Kolejne wydarzenia, na które już teraz Państwa zapraszamy przeprowadzone zostaną podczas wydarzeń o charakterze lokalnym w:

– Jakubowie – podczas dożynek gminno-parafialnych  w dniu 10 września 2023 roku;

– Mistowie – podczas dożynek gminno-parafialnych w dniu 17 września 2023 roku;

 

 

Opracowała:

Marta Krusiewicz

Zastępca Wójta Gminy Jakubów

Accessibility