Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 13.06.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 13.06.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 227

Liczba przypadków śmiertelnych: 11

6 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

5 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 37

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0– choroby współistniejące wraz z COVID-19

0– wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 2
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,13

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 117
Liczba wykonanych testów: 134
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 2

 

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 12.06.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 12.06.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 239

Liczba przypadków śmiertelnych: 47

32 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

15 – wyłącznie z powodu COVID-19

 

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 40

Liczba przypadków śmiertelnych: 3

1 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

2 – wyłącznie z powodu COVID

 

Powiat miński

Liczba zakażonych: 0
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,00

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID.

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 11.06.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 11.06.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 341

Liczba przypadków śmiertelnych: 68

49 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

19 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 54

Liczba przypadków śmiertelnych: 13

11 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

2 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 0

Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,00

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID.

 

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 10.06.2021 r.

Polska:

Liczba zakażonych: 382

Liczba przypadków śmiertelnych: 84

62 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

22 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 41

Liczba przypadków śmiertelnych: 13

13 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 0
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 129
Liczba wykonanych testów: 177
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 0

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 9.06.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 09.06.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 428

Liczba przypadków śmiertelnych: 108

81 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

27 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 58

Liczba przypadków śmiertelnych: 19

16 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

3 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 0

Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,00

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID.

 

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 8.06.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 08.06.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 400

Liczba przypadków śmiertelnych: 95

69 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

26 – wyłącznie z powodu COVID-19

 

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 56

Liczba przypadków śmiertelnych: 6

5 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

1 – wyłącznie z powodu COVID

 

Powiat miński

Liczba zakażonych: 2
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,13

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

1 – wyłącznie z powodu COVID.

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 4.06.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 04.06.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 319

Liczba przypadków śmiertelnych: 26

19 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

7 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 57

Liczba przypadków śmiertelnych: 2

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

2 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 1
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,06

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 160
Liczba wykonanych testów: 103
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 2

 

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 7.06.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 7.06.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 194

Liczba przypadków śmiertelnych: 8

6 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

2 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 27

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

1 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 3
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,19

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID.

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Raport zakażeń koronawirusem w powiecie mińskim – 6.06.2021 r.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 06.06.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 312

Liczba przypadków śmiertelnych: 13

9 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

4 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 36

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 0
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19

0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 160
Liczba wykonanych testów: 135
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 1

 

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

l methonine for premature ejaculation natural ways to decrease male libido best and safest male enhancement pills valsartan and erectile dysfunction why viagra is not working for me bulk penis enlargment pills roman premature ejaculation wipes reviews vigrx plus for men with diabetes male enhancement pills seen on shark tank low testosterone causes premature ejaculation black panther male enhancement near me is it safe to buy viagra in mexico metoprolol and erectile dysfunction versaflex male enhancement grockme male enhancement side effects dim male libido online doctors for erectile dysfunction male enhancement made in usa foods that help with male sexual performance male premature ejaculation exercises any spray for premature ejaculation knightwood male enhancement pills reviews natural ways to raise male libido why would you need penis enlargement l methionine is good for premature ejaculation earth design male enhancement high carb diet weight loss relacore belly fat pills is there a safe over the counter diet pill diet pills false advertising suit how to help 10 year old lose weight acai berry diet pills in egypt what cbd gummy is best for pain smokiez cbd gummies near me cvs cbd gummies for ed cbd gummies yummy cbd pain relieve for sciatic nerve pain cbd cbd depression and anxiety cbd pills for menstrual pain does cbd help with neropathic pain
Accessibility