Informuję o wstrzymaniu przyjęć do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim do godziny 12:00 01.11.2020.
Powyższa decyzja została podyktowana sytuacją epidemiologiczną w oddziale, będącym jej konsekwencją postępowaniem epidemiologicznym oraz dostępnością personelu medycznego która wynosi 45% minimalnego stanu osobowego Oddziału niezbędnego do jego funkcjonowania jak i w związku z przepełnieniem Oddziału pacjentami bez możliwości szybkiego ich przeniesienia do Oddziału Chorób Wewnętrznych lub innych szpitali.
Najbliższe szpitalne oddziały ratunkowe znajdują się w Warszawie, Siedlcach, Wołominie i Sokołowie Podlaskim.
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
Mariusz Martyniak
shark tank products ed pills 2 pack male enhancement pills xtra premature ejaculation herbal cure in nigeria stamina premium male enhancement where can i find male enhancement pills blue box of three body cattle pill sex enhancement us non prescription erectile dysfunction pills white onion for premature ejaculation cure cure premature ejaculation naturally free full body cbd gummies for male enhancement diet pills make me feel weird what pills help burn belly fat melatonin gummies and weight loss is keto pills good for diabetics power plus diet pills meticore diet pill reviews on blood pressure medication pressure still high blood pressure medications and aortic stenosis can blood pressure medication increased heart rate can you wean yourself off blood pressure medication blood pressure medications cause adrenal tumors diuretics for high blood pressure medication does blood pressure medication interact with insect bits blood pressure medication lisinopril grapefruit melatonin and blood pressure drugs blood pressure medication dizziness who invented keoni cbd gummies cbd gummies tsa best cbd oil for joint pain amazon cbd oil skin care products cbd ointment for back pain which cbd vape oil best for pain cbd thc tincture ratios for lower back pain relief colorado medical cbd products best cbd gummies whole foods why is cbd oil more expensive than gummies can cbd help with back pain tsunami cbd gummies cbd max gummies cbd oil for pain anxiety muscle cramps diabetes digestion
Accessibility