Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 12.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 12.10.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 885 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 135 /(0)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 1 / (1)
  • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 22 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 355 / (0)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 195/ (0)
primale natural male enhancement supplement best libido supplements for males rx gold male enhancement rise and shine erection pills how much ed pills roman cost natural male enhancement supplements best convenience store sex pills are there any fda approved male enhancement topiramate sex drive does maca help what herbs help with erectile dysfunction best male sex enhancer non prescription powerful erectile dysfunction pills is there a male enhancement pill that really works male enhancement without raising blood pressure does epic male enhancement work does black seed help erectile dysfunction rx male enhancement pills online red the new male enhancement pill over the counter pills better than viagra does ginseng help with erectile dysfunction pure kana cbd gummy wellness cbd gummie bear 10mg fuggin cbd gummies plain jane cbd gummies products containing cbd do cbd gummies get yiu high which strain of cbd is good for tooth pain animal cbd gummies reviews cbd gummies conway most potent cbd gummies facts on cbd gummies can cbd help you sleep better best thc cbd mix for pain 4 oz cbd pain relief cream georgetown ky what medications do cbd gummies interact with cbd cannabis oil for sleep cbd oil for sleep 1000 how often to use tincture of cbd for anxiety effects of cbd on anxiety where to buy high quality cbd products
Accessibility