Wójt Gminy Jakubów
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie ogłaszają konkurs plastyczny pt.
„Walentynkowa Kartka z… polotem”
dla uczniów szkół gminy Jakubów z klas IV – VIII.
Prace należy przynieść do biblioteki lub przysłać do 11. 02. 2021r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Mińska 15; 05-306 Jakubów

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów
szkół podstawowych gminy Jakubów z klas IV-VIII.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej
pt. „Walentynkowa kartka z… polotem”, w dowolnej technice.
3. Prace należy przynieść do biblioteki lub przysłać do 11.02.2021r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna ul Mińska 15; 05-306 Jakubów.
4. Na odwrocie kartki należy podać swoje imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły oraz adres e-mail.
5. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi zgody do podania wyników na stronie internetowej organizatora, portalach społecznościowych oraz publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
6. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje powołana komisja konkursowa.
7. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy!

Accessibility