niebieskie dłonie mad postacią kobiety i napis WSPIERAJ SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje o kontynuacji realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniora” w 2023 roku.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach Programu osoby z terenu Gminy Jakubów otrzymują opaski bezpieczeństwa, które wyposażone są w przycisk – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z powyższej formy wsparcia proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr tel. 25 757 91 64 w godzinach pracy GOPS.

Accessibility