Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

 

W jakich sprawach należy zwrócić się do infolinii spisowej? Oto lista najczęściej zgłaszanych przez rolników problemów, które pomoże rozwiązać konsultant telefoniczny:

– nie mam listu od Prezesa GUS z numerem gospodarstwa rolnego, więc nie mogę się zalogować do aplikacji spisowej;

– rozpocząłem/-ęłam samospis internetowy, ale formularz został zablokowany;

– nie mogę dłużej czekać i chcę się spisać przez telefon w tym momencie;

– chcę się spisać i zostawić numer telefonu do siebie, żeby to rachmistrz zadzwonił i wtedy razem spiszemy moje gospodarstwo rolne.

 

To proste! NIE ZWLEKAJ – wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i załatwione!

 

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 

top male enhancement pills goodrx max erect male enhancement lotion best ayurvedic medicine to cure erectile dysfunction trust episode 1 erectile dysfunction drug non prescription male enhancement can fasting cure erectile dysfunction brahma buckshot male enhancement review vmx male enhancement pills top rated male libido enhancer helping husband with erectile dysfunction how can i fix erectile dysfunction fast what sex pills increase size rlz male enhancement system how to male enhancement black congo 5k male enhancement hgh factor male enhancement uprise premium male enhancing pills china maxman male enhancement ohsex avaphinal natural male enhancement how to treat premature ejaculation naturally how much cbd oil in vape pen for pain relief what is the best cbd for pain relief 300mg cbd gummies cbd gummies online illinois best cbd oil gummies for pain 300 mg cbd oil gummies how often to take cbd gummies what is the strongest cbd topical for pain supreme cbd gummies dolly parton gummy bears cbd great gummies cbd https sensiseeds com en cbd products cbd oil military discount cbd product cbd gummies para diabeticos buy hemp bombs capsules or gummies near me is cbd for major pain cheap cbd gummies by bulk 10 1 cbd gummies how to make cbd infused pain salve using isolate 120 cbd gummies
Accessibility