Informujemy, iż w dniach 12 i 18 sierpnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 15:00 zorganizowany zostanie mobilny punkt  wsparcia ZUS w Urzędzie Gminy w Jakubowie ul. Mińska 15
(sala konferencyjna), podczas którego  pracownik ZUS będzie zakładał profile na portalu
PUE ZUS oraz pomoże w złożeniu wniosku o świadczenie z programu Dobry Start.

Osoby zgłaszające się do mobilnego punktu wsparcia powinny mieć  ze sobą dane niezbędne do założenia profilu na PUE ZUS i prawidłowego wypełnienia wniosku, tj.:

– dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport)

– adres e-mail

– numer telefonu

– dane dziecka (PESEL)

– nazwa i adres szkoły dziecka

– numer rachunku bankowego.

Accessibility