Zielone logo składające się lite ZUS i napis ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Od 1 stycznia 2022 r. beneficjenci 500+ oraz rodzicielskiego świadczenia opiekuńczego  RKO będą mogli składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej:

·         na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

·         przez bankowość elektroniczną,

·         na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  jest odpowiedzialny za utworzenie pełnego procesu obsługi wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Mając na względzie doniosłość społeczną przedmiotowego świadczenia pracownicy ZUS będą mogli organizować mobilne punkty wsparcia, podczas których będą zakładać profile na portalu PUE ZUS oraz pomagać  osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w składaniu w/w wniosków.

W  dniu 17  marca 2022 r w godz. 10:00 – 15:00 zorganizowany zostanie mobilny punkt wsparcia ZUS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jakubowie.

Osoby zgłaszające się do mobilnych punktów wsparcia powinny mieć ze sobą dane niezbędne do założenia profilu na PUE ZUS i prawidłowego wypełnienia wniosku, tj:

•       dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport)
•       adres e-mail
•       numer telefonu
•       dane dziecka (PESEL)
•       numer rachunku bankowego

Plakat z opsem akcji mobilnego punktu ZUS
Accessibility