zdjęcia biurko, notatnik, ołówek, spirala, Notatnik, spotkanie, linia, Zielony, kolor, pulpit, gabinet, czarny, papier, pisać, Marka, czcionka, ilustracja, projekt, materiały biurowe, szkoła, Papierkowa robota, projekt graficzny, pióro i papier, osobistego sprzętu komputerowego

Zaprasza na szkolenie

Wspólna Polityka Rolna, w tym upowszechnienie informacji na temat założeń Planu Strategicznego WPR

Termin i miejsce szkolenia: 22-11-2022 r. godz.10.00,

Urząd Gminy w Jakubowie, ul. Mińska 15

Wykładowcy:

*Krystyna Szczygielska – MODR Warszawa, Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

*Iwona Kryńska-Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakres tematyczny:

  1. Aktualny harmonogram działań PROW 2014-2020 na rok 2022.
  2. Wspólna Polityka Rolna w kontekście nowych wyzwań i Planu.
  3. Planowanie wsparcia w ramach płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.
  4. Pytania i dyskusja.

Organizator: Jolanta Sadoch-Krusiewicz  723 435 702

Ze względu na ważność omawianych tematów proszę o jak najliczniejsze przybycie i poinformowanie sąsiadów. Szkolenie ma charakter otwarty, nie ma limitu uczestników.

Accessibility