Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż od 1 lutego br. trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy – 2021/2022.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od miesiąca kwietnia 2021 r. możliwe będzie złożenie wniosku osobiście w urzędzie oraz za pośrednictwem poczty. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, która wymusza ograniczenie do minimum wizyt w urzędzie oraz biorąc pod uwagę nieskomplikowany druk wniosku, prosimy o samodzielne wypełnianie wniosków, a następnie przekazywanie ich poprzez skrzynkę podawczą ustawioną przed budynkiem Urzędu. W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 25 758 24 29.

Ponadto, po raz kolejny, zachęcamy wszystkim mających taką możliwość do składania wniosków w formie elektronicznej poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.
Ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego uzależnione jest od miesiąca złożenia wniosku:
– wnioski złożone do dnia 30 kwietnia br. zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca br.
– wnioski złożone do dnia 31 maja br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 lipca br. (wypłata świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca br.),
– wnioski złożone do dnia 30 czerwca br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 sierpnia br. (wypłata świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca br.).
Jeżeli złożenie wniosku nastąpi po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze oraz w punkcie podawczym Urzędu Gminy w Jakubowie ul. Mińska 15 (na parterze budynku).

Poniżej załączamy wzór prawidłowo wypełnionego wniosku.

Accessibility