Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż od 1 lutego br. trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy – 2021/2022.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od miesiąca kwietnia 2021 r. możliwe będzie złożenie wniosku osobiście w urzędzie oraz za pośrednictwem poczty. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju, która wymusza ograniczenie do minimum wizyt w urzędzie oraz biorąc pod uwagę nieskomplikowany druk wniosku, prosimy o samodzielne wypełnianie wniosków, a następnie przekazywanie ich poprzez skrzynkę podawczą ustawioną przed budynkiem Urzędu. W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 25 758 24 29.

Ponadto, po raz kolejny, zachęcamy wszystkim mających taką możliwość do składania wniosków w formie elektronicznej poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.
Ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego uzależnione jest od miesiąca złożenia wniosku:
– wnioski złożone do dnia 30 kwietnia br. zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca br.
– wnioski złożone do dnia 31 maja br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 lipca br. (wypłata świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca br.),
– wnioski złożone do dnia 30 czerwca br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 sierpnia br. (wypłata świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca br.).
Jeżeli złożenie wniosku nastąpi po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze oraz w punkcie podawczym Urzędu Gminy w Jakubowie ul. Mińska 15 (na parterze budynku).

Poniżej załączamy wzór prawidłowo wypełnionego wniosku.

male enhancement pills resluts essential cbd male enhancement gummies extenze the male enhancement formula rewiew top 10 male enhancement pills uk do male libido enhancers work reddit rock hard weekend sexual male enhancement pills does viagra help delayed ejaculation catuaba bark male enhancement how much oatmeal should i eat to lose weight effects of taking too many diet pills best diet pills at whole foods market what is the fastest working diet pill best chinese diet pills in south africa how to lose weight sims 4 ace saba diet pills hcg diet pill side effects swanson apple cider vinegar gummies tru bio keto acv gummies 1000mg gummys reviews blood pressure medication list water pill safe way to get off blood pressure medication how to tell if blood pressure medication is too strong blood pressure factors pills treatment for blood pressure over 200 azor blood pressure medication list sleep medications and high blood pressure blood pressure pills without a prescription blood pressure medication reevaluation medical term of low blood pressure cbd thc lotion for pain what store sells cbd gummies benefits of cbd for working out kroger cbd gummies bialik cbd gummies where to buy not pot cbd gummies what do cbd gummies do for pain where can i buy cbd gummies in bulk cbd living sleep aid cherry cbd sleep oil pen healing hemp cbd gummies reviews jolly cbd gummies to help quit smoking
Accessibility