Na zdjęciu znajdują się Państwo Barbara i Jan Sobótka, którzy 15 listopada 2020 roku obchodzili jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego " Diamentowe Gody"

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania.”
Robert Poulet

Diamentowe Gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykła jest para, która 60 lat temu połączyła swój los i do tej pory kroczy wspólnie, wspierając się w trudnych chwilach. Małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść.
15 listopada 2020 roku Państwo Barbara i Jan Sobótka z Jakubowa obchodzili 60 lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w imieniu Pani Hanny Wocial Wójt Gminy Jakubów i Krzysztofa Domańskiego Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów słowa uznania pod adresem Dostojnych Jubilatów, podziękowania za piękny przykład dla młodszego pokolenia, przekazał Pan Bogusław Dziedzic Zastępca Wójta, wręczając bukiet kwiatów, dyplom i wspaniałe życzenia.
Dostojni Jubilaci pragniemy więc złożyć szczere życzenia, szczęścia, zdrowia i miłości.
Każdy rok razem spędzony niech będzie piękny i wymarzony. A Wasza miłość niech trwa na wieki i nie przemija.

Opracowała:
Agnieszka Gogol

 

avocado helps sex drive enlarging your penis reviews how to improve male libido naturally can you get your penis enlarged how to increase sex drive men age 40 best penis enlargment herbs anesthetic for premature ejaculation can a vasectomy help with premature ejaculation how can i boost up my sex drive alcohol and viagra can a bee sting enlarge your penis naturally delivery driver sex premature ejaculation pills at clicks can prostate infection cause premature ejaculation does depression worsen means less sex drive male enhancement vs testosterone pills lifting weights increases sex drive buy cheap vigrx plus my sex drive is too high for my boyfriend sex drive business success cbd for bladder infection pain wlwt cbd used for pain management remedi cbd gummies review cbd gummies to help quit smoking shark tank what is cbd for pain cbd gummies 500mg each cbd products to reduce pain cbd gummies 250mg jar justcbd cbd pain relief mayoclinic cbd topical pain relief how does it work cbd fir back pain cbd dosage for chronic pain cbd gummies 30 mg spectrum cbd gummy bears cbd sleep aid australia gummy cbd in brunswick ohio keoni cbd full spectrum gummies how do u eat cbd gummies what potency of cbd for anxiety wana 5mg cbd gummies
Accessibility