Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy – 2021/2022 będzie można składać w następujących terminach:
– online od 1 lutego 2021 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
– drogą tradycyjną (papierową) od 1 kwietnia 2021 r. (osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty).

Prawo do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego uzależnione jest od miesiąca złożenia wniosku:
– wnioski złożone do dnia 30 kwietnia br. zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca br.
– wnioski złożone do dnia 31 maja br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 lipca br. (wypłata świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca br.),
– wnioski złożone do dnia 30 czerwca br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 sierpnia br. (wypłata świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca br.).

Jeżeli złożenie wniosku nastąpi po 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze oraz w punkcie podawczym Urzędu Gminy w Jakubowie ul. Mińska 15 (na parterze budynku).

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną zachęcamy wszystkich mających taką możliwość, do złożenia wniosku elektronicznie już od 1 lutego 2021 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/terminy-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-500-w-2021-r oraz pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie: 25 758 24 29.

 

Accessibility