białe foliowe bele na zielonej łące w tle niebo z chmurami

Wójt Gminy Jakubów ogłasza kolejny nabór wniosków na bezpłatny odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big Bag. Zadanie realizowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wypełnionego wniosku   do dnia 17 lutego 2023 roku w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Jakubów,ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów. We wniosku proszę podać szacunkową masę wytwarzanych odpadów rolniczych w gospodarstwie w ciągu roku, co jest niezbędne do zinwentaryzowania ilości tych odpadów w gminie Jakubów. Planowany odbiór odpadów w 2023roku.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przekroczenia kwoty dofinansowania lub gdy zostanie przekroczona ilość zadeklarowanych odpadów, różnicę regulują rolnicy rozliczając się bezpośrednio z odbiorcą odpadu.

Załączniki

Accessibility