białe foliowe bele na zielonej łące w tle niebo z chmurami

Wójt Gminy Jakubów ogłasza kolejny nabór wniosków na bezpłatny odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big Bag. Zadanie realizowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wypełnionego wniosku   do dnia 17 lutego 2023 roku w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Jakubów,ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów. We wniosku proszę podać szacunkową masę wytwarzanych odpadów rolniczych w gospodarstwie w ciągu roku, co jest niezbędne do zinwentaryzowania ilości tych odpadów w gminie Jakubów. Planowany odbiór odpadów w 2023roku.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przekroczenia kwoty dofinansowania lub gdy zostanie przekroczona ilość zadeklarowanych odpadów, różnicę regulują rolnicy rozliczając się bezpośrednio z odbiorcą odpadu.

other forms of erectile dysfunction pills can tramadol cure premature ejaculation permanently do herbal sex pills really work red beet male enhancement rhino xl male enhancement supplements that can lower sex drive does viagra help refractory period unprotected sex day after sugar pills if i quit smoking will i lose weight did mina starsiak lose weight pill that melts fat overnight best slimming diet pills how many jumping rope to lose weight detoxing your body to lose weight high blood pressure medication hydralazine are blood pressure drugged safe blood pressure medication with vyvanse how to treat low blood pressure with medication blood pressure medication causing water retention decreasing blood pressure medication which blood pressure medication works best iv blood pressure medication names how to make cbd tincture gummies how much cbd for severe anxiety do cbd gummies clean your arteries how melatonin in live green hemp gummies buy cbd gummy online wholesale hemp gummies for sale vitamax hemp gummies ingredients bay park cbd gummies for copd hemp bombs cbd gummies cbd oil pills anxiety will cbd gummies help you lose weight elixinol cbd oil gummy bears avid hemp gummies extra strength cbd edibles back pain cbd gummies san antonio tx can you take cbd gummies with xarelto use cbd oil for sleep power cbd gummies customer service
Accessibility